ویروس HPV

ویروس HPV

آیا ویروس HPV قابل درمان است؟

ویروس HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی، عامل ایجاد زگیل تناسلی و همچنین سرطان دهانه رحم می باشد. این ویروس می تواند از