ویروس یا باکتری دربروز سرطان

تشخیص سرطان دهانه رحم

تشخیص سرطان دهانه رحم تست پاپ اسمیر یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میر در گذشته سرطان رحم بوده که این