نوزاد نارس

عوامل موثر در زایمان زودرس

عوامل موثر در زایمان زودرس

عوامل موثر در زایمان زودرس : معمولا مدت زمان دوره بارداری 37 تا 42 هفته بوده و این بازه از روز ابتدایی