ناباروری در سن بالا

ناباروری در سن بالا

ناباروری در سن بالا

ناباروری در سن بالا امروزه به دلیل بالارفتن سن ازدواج ؛  ناباروری در سن بالا ، جزء شایع ترین علل ناباروری  ، محسوب