آرشیو برچسب ها : زایمان طبیعی چقدر درد دارد

زایمان طبیعی چقدر درد دارد زایمان طبیعی چقدر درد دارد؟ این سوال دغدغه ی بسیاری از مادران عزیز بعد از سپری کردن دوران بارداری، انتخاب نوع زایمان بر اساس شرایط فیزیکی و چگونگی روند حاملگی می باشد. همان طور که در مقاله ی زایمان طبیعی و سزارین مطرح شد، بسیاری از زنان باردار به دلیل […]

تخت زایمان طبیعی تخت زایمان طبیعی! بله درست خواندید. این عنوان دغدغه ی بسیاری از زنان باردار که در شرف وضع حمل می باشند، است. شاید شماهم در اطراف خود زنان بارداری را دیده باشید که وسواس شدیدی در مورد نحوه ی زایمان خود دارند و دوست دارند بهترین روش زایمان را انتخاب کنند. کاملا […]

مراحل زایمان طبیعی شاید آگاهی از مراحل زایمان طبیعی به ذهن بسیاری از مادران عزیز قبل از زایمان برسد. در تعیین مراحل زایمان طبیعی می توان سه مرحله را لحاظ کرد. در این قسمت به توضیح مختصر مراحل زایمان طبیعی  می پردازیم: مرحله اول زایمان طبیعی در این مرحله دردهای زایمانی شروع می شوند. بدنبال این […]