آرشیو برچسب ها : راه های انتقال زگیل تناسلی

راه های انتقال زگیل تناسلی یکی از شایع ترین و اصلی ترین راه های انتقال زگیل تناسلی، برقراری ارتباط جنسی می باشد. به طوریکه ویروس و آلودگی از طریق سطح مخاطی (مانند: ناحیه ی تناسلی، دهان و حلق) وارد بدن فرد می شود. انتقال زگیل تناسلی از طریق تماس پوستی لازم به ذکر است ارتباط […]