آرشیو برچسب ها : انواع زایمان طبیعی

انواع زایمان طبیعی بعد از مشخص شدن سلامت جفت و جنین و ورود به بارداری طبیعی، معمولا از ماه سوم به بعد دغدغه ی مادران انتخاب نوع زایمان می باشد. ادامه ی نسل در بشر همواره با زاد و ولد و زایمان صورت گرفته است. این یک قانون فیزیولوژیک خلقت می باشد. حفظ و مراقب […]

مراحل زایمان طبیعی شاید آگاهی از مراحل زایمان طبیعی به ذهن بسیاری از مادران عزیز قبل از زایمان برسد. در تعیین مراحل زایمان طبیعی می توان سه مرحله را لحاظ کرد. در این قسمت به توضیح مختصر مراحل زایمان طبیعی  می پردازیم: مرحله اول زایمان طبیعی در این مرحله دردهای زایمانی شروع می شوند. بدنبال این […]