لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی چیست لاپاراسکوپی، همچنین به عنوان یک روش تشخیصی جراحی است که برای بررسی اندامهای داخل شکم مورد استفاده قرار می گیرد. این روش کم خطر و حداقل تهاجمی است که نیاز به برش های کوچک دارد. لاپاراسکوپی با استفاده از یک ابزار به نام لاپاراسکوپ به ارگان های شکم نگاه می کند. یک لاپاروسکوپ […]

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی از لاپاراسکوپی امروزه برای درمان و همچنین تشخیص بیماری های مختلف استفاده می شود و می توان برای بررسی بسیاری از مشکلات زنان با روش لاپاراسکوپی درمان را تسهیل کرد. لاپاراسکوپی چیست ؟  لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار میرود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در […]