تعیین جنسیت

تشخیص جنسیت در طول سالیان سال تعیین جنسیت از رویاهای دست نیافتنی انسان به شمار می رفت ، اما امروزه با کمک علم پزشکی ، بسیاری از رویاها و آرزوهایی را که دست نیافتنی بود محقق شده است. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی می توان اسپرم های x و Y را از هم جدا […]